صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > معرفی مرکز 

 

 

مرکز تحقیقات بیهوشی مراقبت های ویژه و کنترل درد، در مجتمع بیمارستانی شهید محمدی بندرعباس قرار داشته و به همت معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1388 با اهداف زیر راه اندازی گردید

اهداف مرکز :

انجام پژوهش های مختلف در زمینه بیهوشی، مراقبتهای ویژه و کنترل درد

برگزاری کارگاههای آموزشی دوره ای جهت توانمند سازی اعضای مرکز

 تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه بیهوشی، مراقبتهای ویژه وکنترل درد

انتشار کتب ونشریات علمی در زمینه .......

برگزاری کنفرانسهای ملی و بین المللی در زمینه ........

 ترغیب و تشویق دانشجویان رشته علو پزشکی جهت عضویت در مرکز و ارائه آموزشهای لازم به آنان جهت انجام تحقیقات

تربیت و تشویق دستیاران ....

همکاری و ایجاد ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی استانی و کشوری

برقراری ارتباط با انجمن های علمی مرتبط  

پرورش افراد توانمند و استفاده از دانش آنها در زمینه بیهوشی ......

حمایت از طرحهای تحقیقاتی در زمینه ......

منابع مالی مرکز :

 الف) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج) اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

 

امید است که با همت و تلاش روز افزون اعضا; این مرکز در راستای پیشرفت هرچه بیشتر علم بیهوشی گام بردارد.