صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > معاون مرکز 

دکتر فریدون فکرت

متخصص بیهوشی ،مراقبت های ویژه و کنترل درد

دانلود فایل رزومه (cv)

تلفن تماس:33345009

ایمیل: fereydoonfekrat@yahoo.com