صفحه اصلی > کنگره ها و کنفرانسها > کنگره ها و کنفرانس های مرکز  

برنامه کنفرانسها و همایشهای  مرکز در سال 98

 

کنفرانس گروه بیهوشی

عنوان : آموزش تهویه مکانیکی

دبیر اجرایی  :دکترمجید وطن خواه

محل برگزاری :مجتمع فارابی -سالن رازی

تاریخ:پنجشنبه 1/4/98 ساعت 17-8