صفحه اصلی > کنگره ها و کنفرانسها > کنگره هاو کنفرانسهای داخلی و خارجی  

 

کنگره ها و کنفرانسهای داخلی و خارجی 97


دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب ایران: 4-6 اردیبهشت 98


هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران:8-10 اسفند 97

 

ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه ایران :19-21 دی 97 

 

اولین کنگره بین المللی طب مراقبت های ویژه: سیستم ها، فناوری و مدیریت ارسال مقالات: 15 شهریور  1397

ششمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد و هشتمین کنگره سالیانه انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران

 ارسال مقالات: 20 تیر 1397

                                                                                                                                                

دومین کنگره بین المللی حمایت برون پیکری حیات (با رویکرد اکمو و VAD)