صفحه اصلی > تماس با ما 

 

آدرس مرکز : بندرعباس –بیمارستان شهید محمدی –ساختمان 5 طبقه –طبقه اول –جنب ریکاوری

کد پستی : 9791991551

ایمیل : anrc@hums.ac.ir

 تلفکس: 07633345009