صفحه اصلی > کنگره ها و کنفرانسها > کنگره هاو کنفرانسهای داخلی و خارجی  

 

کنگره ها و کنفرانسهای داخلی و خارجی 97-98


 

دومین کنگره بین المللی  بیهوشی قلب و دومین کنگره اکمو- 15-13 اذر 98

 

یازدهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه و چهارمین کنگره مداخلات پیچیده قلبی 4 اردیبهشت 98 

دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب ایران: 4-6 اردیبهشت 98


هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران:8-10 اسفند 97

 

ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه ایران :19-21 دی 97 

 


ششمین گنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری  27 اذر 97


اولین کنگره بین المللی طب مراقبت های ویژه: سیستم ها، فناوری و مدیریت ارسال مقالات: 15 شهریور  1397

ششمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد و هشتمین کنگره سالیانه انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران

 ارسال مقالات: 20 تیر 1397

                                                                                                                                                

دومین کنگره بین المللی حمایت برون پیکری حیات (با رویکرد اکمو و VAD)